03-6721590 050-2741329

תכנון וביצוע פאנל כבאים

תכנון וביצוע פאנל כבאים

בכל שנה, עסקים רבים מתבקשים לעבור ביקורת של כיבוי אש לצורך רישוי עסקים.
אחת מהדרישות היא להתקין “פנל כבאים” בכניסה למבנה העסק.


“פנל כבאים” זה נועד לבצע כיבויי חירום של מערכות החשמל והפעלת מפוחים להוצאת עשן.
לעיתים, פעולה זו הינה מורכבת מאוד ודורשת תכנון מראש.
אנו מבצעים תכנון וביצוע של “פנל כבאים” על כל מרכיביו כולל אחריות להעברת
ביקורת כיבוי אש .
Call Now Button
נגישות