03-6721590 050-2741329

תכנון וביצוע עבודות תשתית חדשות

תכנון וביצוע עבודות תשתית חדשות

אנו נותנים שירות מלא בביצוע תכניות חשמל ומציאת פתרונות למעבר, בנייה חדשה, שיפוץ והחלפת מערכות חשמל קיימות.

השירות כולל:
1. הוצאת כתב כמויות ותכניות לקבלני חשמל נוספים.
2. פיקוח ובדיקת הקבלן המבצע כולל ליווי הפרויקט.
3. בדיקה ע”י מהנדס בודק והוצאת אישור בתום העבודה.
4. התקשרות עם חברת חשמל כולל העברת ביקורות והגשת תכניות חשמל.

Call Now Button
נגישות