חשמל מ.ד.מ בע"מ

תיקון כופלי הספק

חשבון החשמל שהארגון מקבל מידי חודש בחודשו, מכיל לפעמים קנס שעלול להגיע לאלפי שקלים כל חודש (כופל הספק נמוך) ברוב המקרים החשבון לא נבדק לעומקו וסעיף זה (הממוקם בדף האחורי ובאותיות קטנות נעלם מעינו של הגורם המשלם.

חשמל מ.ד.מ תבדוק את חשבון החשמל שלך ותוכל לוודא שאינו מכיל קנסות מכל סוג.
במידה וכן, ניתן לתקן את הליקוי הגורם לקנסות אלו ע"י הוספת בנק קבלים ובקר כופל הספק תואם לצורכי המתקן.

 

נגישות