חשמל מ.ד.מ בע"מ

תיקון והחלפת מערכות בקרה

מתקני חשמל קריטיים זקוקים לגיבויים אוט' לשם המשכיות פעילות המתקן החשמלי.
לצורך כך, יש להתקין גנרטור חרום שיזין את המערכות החיוניות בזמן הפסקת חשמל.
לצורך כניסת הגיבוי באופן אוט', נעשה שימוש בבקרים מסוגים שונים ובמידה וקיים כשל בבקר מסוג זה קיים סיכוי שהגנרטור לא יכנס לעבודה בזמן אמת ולא יהיה גיבוי להזנת החשמל.
לחילופין, כשל בבקר עלול להוביל לפעולה לא רצויה של הגנרטור ולבזבז סולר בכמויות עצומות.

חשמל מ.ד.מ מבצעת בדיקה ואיתורי תקלות בבקרים אלו, כולל אופציה להחלפה ושדרוג בקר החלפה אוט'.

 

נגישות