03-6721590 050-2741329

לוחות חשמל תעשייתיים

לוחות חשמל תעשייתיים

במתקן החשמל קיימים לוחות חשמל תעשייתים אשר זקוקים לטיפולים שוטפים למניעת נזקי שבר.
אנו מבצעים מדי שנה טיפולים מונעים כולל חיזוקים, נקיון, בדיקה מקיפה ומתן אישור תקינות ללוחות הנ”ל.
כמו כן בין יתר שירותינו אנו מבצעים:

1. שינויים בלוחות כולל עדכון תכניות חשמל.
2. מיפוי לוחות וסימונם כולל שילוט מסודר.
3. החלפת לוחות חשמל קומפלט כולל תכניות והעברת ביקורת מהנדס בודק.

Call Now Button
נגישות