חשמל מ.ד.מ בע"מ

התקנה או החלפת גנרטור

חשמל מ.ד.מ תוכל ללוות אותך ולתת מענה להוספת גיבוי גנרטור בכל מתקן חשמלי.
כולל תכנון והתאמת גודל הגנרטור לצורכי המתקן אותו הוא מגבה.
בסוף ההתקנה תבוצע בדיקת בודק חשמל מוסמך ע"י משרד האנרגיה.

נגישות