חשמל מ.ד.מ בע"מ

ביצוע פרויקטים ותשתיות כולל תכנון חשמל הנדסי להקמה/שיפוץ

בכל פרוייקט של בניה, שיפוץ או הרחבה. אתה זקוק לחברה אשר תלווה את הפרויקט בתחום תשתיות החשמל.

חשמל מ.ד.מ מבצעת עב' אלו ותעזור לך לתכנן ולבצע את תשתיות החשמל החדשות בהתאם לצרכיך.

לאחר סיום העבודה, תוכל להמשיך ולהשתמש בשירותינו לאחזקת התשתיות הנ"ל.

נגישות