חשמל מ.ד.מ בע"מ

בדיקת אינטגרציה ואישורים שנתיים בהתאם לדרישת חב' ביטוח וכיבי אש

ישנן חברות אשר מחויבות על פי תקן כיבוי אש להוציא פעם בשנה אישורים לצורכי רישוי עסקים וחברות הביטוח.
אנו מספקים את השירות הנ"ל בשלמותו לרבות:

1. בדיקה ע"י מהנדס בודק סוג 3.
2. בדיקה תרמית של לוחות החשמל והוצאת אישור.
3. טיפולים מונעים בלוחות חשמל והוצאת אישורים.
4. בדיקות אינטגרציה בשילוב חברות גילוי אש, גנרטורים   ומפוחי עשן והוצאת אישורים.
5. בדיקת תאורות חירום ומערכות כריזה והוצאת אישורים.
6. התקנת פאנל כבאים לכיבוי מערכות חשמל במקרה חירום. 

נגישות