03-6721590 050-2741329

אספקה וחיבור מערכות אל פסק

אספקה וחיבור מערכות אל פסק

אנו מספקים שירות מלא בכל נושא שילוב מערכות אל פסק במתקני חשמל קיימים לרבות: 

1. אספקת והתקנת מערכת אל פסק חדשה למתקן.
2. הכנת לוחות חשמל ייעודיים עבור מערכות האל פסק.
3. הכנת אופציה להעברה שקטה בין הזנת אל פסק להזנת חברת חשמל.
4. תכנון והתאמת מערכת אל פסק המתאימה לצורכי הלקוח.

Call Now Button
נגישות