03-6721590 050-2741329

אינטגרציה ואישורים שנתיים

ישנן חברות אשר מחויבות על פי תקן כיבוי אש להוציא
פעם בשנה אישורים לצורכי רישוי עסקים וחברות הביטוח.
אנו מספקים את השירות הנ"ל בשלמותו לרבות:

1. בדיקה ע"י מהנדס בודק סוג 3.
2. בדיקה תרמית של לוחות החשמל והוצאת אישור.
3. טיפולים מונעים בלוחות חשמל והוצאת אישורים.
4. בדיקות אינטגרציה בשילוב חברות גילוי אש, גנרטורים   ומפוחי עשן והוצאת אישורים.
5. בדיקת תאורות חירום ומערכות כריזה והוצאת אישורים.
6. התקנת פאנל כבאים לכיבוי מערכות חשמל במקרה חירום. 

Call Now Button
נגישות