03-6721590 050-2741329

תיקון כופל הספק למניעת קנסות חברת חשמל

תיקון כופל הספק למניעת קנסות חברת חשמל

בכל מתקן חשמלי (מעל 100A) יש להתקין קבלים לשיפור כופל הספק
תיקון כופל הספק למניעת קנסות חברת חשמלשכן במידה ולא יותקנו הצרכן עלול לשלם קנסות מדי חודש לחברת חשמל.
אנו מומחים במציאת פתרון לבעיה זו לרבות:

1. התקנת מערכת קבלים ובקר קבלים בלוח חשמל קיים. 
2. בדיקת מערכת קבלים קיימת ושיפוצה.