03-6721590 050-2741329

חסכון בחשמל בתעשייה

גופים ומוסדות, קטנים כגדולים, מקבלים מדי חודש חשבון חשמל אשר ניתן לנתחו'
ולראות כמה פרמטרים חשובים שיכולים לתת כלים לחסכון בחשמל: 
חסכון בחשמל בתעשייה
1. קנסות על כופל הספק.
2. השוואת נתונים עם תקופה מקבילה בשנה קודמת.
3. מדידות לפי תעו"ז. 

יש ביכולתנו לנתח את חשבון החשמל ולראות אם יש נקודות הניתנות לשיפור וחסכון.
כמו כן ניתן לחסוך בצריכת החשמל ע"י הפעולות הבאות:
1. החלפת גופי תאורה לחסכוניים (גופים לדים ו-T5). 
2. התקנת גלאים, טיימרים ושעוני שבת ועוד.