03-6721590 050-2741329

אנו מספקים שירות מלא בכל נושא הגנרטורים לגיבוי, אספקה וחיבור גנרטוריםלרבות:

1. אספקת גנרטורים חדשים ויד שניה.
2. תכנון וביצוע חיבורי גנרטורים למערכות חשמל קיימות.
3. בקרי החלפה אוטומטים לשילוב הגנראטורים בלוחות החשמל.