03-6721590 050-2741329

רישיונות וביטוחים

חשמל מ.ד.מ מחזיקה בכל הרישיונות והביטוחים הרלוונטיים לצורך ביצוע עבודות חשמל בכל סוגי העסקים ומבני האחזקה.
בין האישורים ניתן למצוא: רישיון קבלן, תשלומי אגרה, אישור על הדרכת עובד לביצוע עבודות בגובה, הדרכות בטיחות כיסויים לעבודות אצל לקוחות, ביטוח צד ג', חבות מעבידים ועוד.